કસમ ખવડાવવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કસમ ખવડાવવા

  • 1

    સોગન લેવડાવવા.