ગુજરાતી

માં કસરની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કસર1કસૂર2કસેરુ3કૃસર4કેસર5કૈસર6

કસર1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ઘટ; ખોટ.

 • 2

  કચાશ; અપૂર્ણતા.

 • 3

  ખામી; કસૂર.

 • 4

  કરકસર.

 • 5

  નુકશાન.

મૂળ

अ. कस्त्र

ગુજરાતી

માં કસરની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કસર1કસૂર2કસેરુ3કૃસર4કેસર5કૈસર6

કસૂર2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ખામી; ભૂલચૂક; વાંકગુનો.

મૂળ

अ.

ગુજરાતી

માં કસરની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કસર1કસૂર2કસેરુ3કૃસર4કેસર5કૈસર6

કસેરુ3

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  કશેરુ; કરોડ (બરડાની).

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં કસરની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કસર1કસૂર2કસેરુ3કૃસર4કેસર5કૈસર6

કૃસર4

પુંલિંગ

 • 1

  દૂધ, તલ અને ભાતની એક વાની.

 • 2

  ખીચડી.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં કસરની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કસર1કસૂર2કસેરુ3કૃસર4કેસર5કૈસર6

કેસર5

નપુંસક લિંગ

 • 1

  એક વનસ્પતિ.

 • 2

  તેના ફૂલની અંદર વચ્ચે ઊગતો સુગંધીદાર રેસો-તંતુ.

 • 3

  હરકોઈ ફૂલની અંદર થતો તંતુ.

ગુજરાતી

માં કસરની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કસર1કસૂર2કસેરુ3કૃસર4કેસર5કૈસર6

કૈસર6

પુંલિંગ

 • 1

  રાજા; બાદશાહ.

મૂળ

अ.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  યાળ.

મૂળ

सं.