કસરતશાળા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કસરતશાળા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કસરત કરવા-શીખવાનું મકાન; વ્યાયામશાળા.