કસરત આપવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કસરત આપવી

  • 1

    (કોઈ અંગને) કસરત કરાવવી.