કસરિયણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કસરિયણ

વિશેષણ & સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કરકસર કરનારી સ્ત્રી.