કસર કાઢવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કસર કાઢવી

  • 1

    (ભૂલનો કે ખોટનો) ખંગ વાળવો-ભરપાઈ કરી લેવી.