કસવાણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કસવાણ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    માંદગી; બેચેની.

મૂળ

ક+સવાણ

કસુવાણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કસુવાણ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કસવાણ; માંદગી; બેચેની.

મૂળ

ક+સુવાણ