ગુજરાતી

માં કસવાણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કસવાણ1કસુવાણ2

કસવાણ1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    માંદગી; બેચેની.

મૂળ

ક+સવાણ

ગુજરાતી

માં કસવાણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કસવાણ1કસુવાણ2

કસુવાણ2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કસવાણ; માંદગી; બેચેની.

મૂળ

ક+સુવાણ