કસીદો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કસીદો

પુંલિંગ

  • 1

    કશીદો; ઈંટ અથવા નળિયાંને ખૂબ તપાવીને તેના રસનો બનાવેલો કીટો.

  • 2

    જરીનું ભરતકામ.

  • 3

    કાવ્યનો એક પ્રકાર; સ્તુતિ-પ્રશંસા કરવાને માટે લખાયેલું કાવ્ય.