કસીદો ભરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કસીદો ભરવો

  • 1

    જરીનું ભરતકામ કરવું.