કસીને કામ લેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કસીને કામ લેવું

  • 1

    બને તેટલું વધુ કામ કરાવવું.