કસોટીમાં ઊતરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કસોટીમાં ઊતરવું

  • 1

    કસોટી કરાવવા તત્પર થવું, તેમાં દાખલ થવું.