કસ ચોડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કસ ચોડવી

  • 1

    કપડાને કસ સીવવી-લગાવવી.