કસ ચોરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કસ ચોરવો

  • 1

    કસનો પૂરો લાભ ન આપવો.