કેસ માંડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કેસ માંડવો

  • 1

    કેસ કરવો; કામ ચલાવવું; ફરિયાદ અદાલતમાં દાખલ કરવી.