કુહુડાં થવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કુહુડાં થવાં

  • 1

    ભૂખે મરવું.