કહેણ મોકલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કહેણ મોકલવું

  • 1

    કહેવરાવવું (સંદેશો, નિમંત્રણ ઇ૰).

કહેણું મોકલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કહેણું મોકલવું

  • 1

    કહેવરાવવું (સંદેશો, નિમંત્રણ ઇ૰).