ગુજરાતી

માં કહેણ મોકલવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કહેણ મોકલવું1કહેણું મોકલવું2

કહેણ મોકલવું1

  • 1

    કહેવરાવવું (સંદેશો, નિમંત્રણ ઇ૰).

ગુજરાતી

માં કહેણ મોકલવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કહેણ મોકલવું1કહેણું મોકલવું2

કહેણું મોકલવું2

  • 1

    કહેવરાવવું (સંદેશો, નિમંત્રણ ઇ૰).