કહેતી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કહેતી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કહેવત.

  • 2

    કહાણી.

  • 3

    લોકાપવાદ.