કહ્યું પાળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કહ્યું પાળવું

  • 1

    બોલેલું વચન પાળવું.