કુહાડાના હાથા બનવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કુહાડાના હાથા બનવું

  • 1

    ખોટા કામમાં બીજાના હથિયારરૂપ બનવું.