કુહાડાનો હાથો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કુહાડાનો હાથો

  • 1

    પારકાનું હથિયાર કે તેનું કામ કાઢી આપનાર.