કુહાડીનો હાથ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કુહાડીનો હાથ

  • 1

    પારકાનું હથિયાર કે તેનું કામ કાઢી આપનાર.