કહી આપવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કહી આપવું

  • 1

    તત્કાળ અસર થવી.

  • 2

    ગુપ્ત કે ભવિષ્યની વાત કહેવી.