કહી છૂટવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કહી છૂટવું

  • 1

    માને ન માને પણ કહેવાની ફરજ બજાવી દેવી.