કહી દેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કહી દેવું

  • 1

    ગુપ્ત વાત જાહેર કરવી.