કહી સંભળાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કહી સંભળાવવું

  • 1

    પહેલાંની વાત કે પહેલાંનો આભાર કહીને મહેણું મારવું.