કાંઈને કાવશ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાંઈને કાવશ

  • 1

    ખાલીખમ; કાંઈ કશુંય નહિ.