કાંઈ વાત છે? ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાંઈ વાત છે?

  • 1

    શી મજાલ છે? શું સમજે છે?.

  • 2

    આવું તે થાય?.