કાઉન્ટેસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાઉન્ટેસ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કાઉન્ટનો ખિતાબ મેળવનાર ઉમરાવની સ્ત્રી કે તેનો ખિતાબ.