કાઉન્સિલમાં ઊભું રહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાઉન્સિલમાં ઊભું રહેવું

  • 1

    ધારાસભાના સભ્ય થવા ઉમેદવારી કરવી.