કાઉન્સિલ બેસવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાઉન્સિલ બેસવી

  • 1

    ધારાસભાના કામને માટે બેઠક મળવી.