કાઉન્સિલ હૉલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાઉન્સિલ હૉલ

પુંલિંગ

  • 1

    ધારાસભાનું મકાન; તેનું સભાગૃહ.