કાકચી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાકચી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કાચકી; કાંકચ; એક વનસ્પતિ.

  • 2

    ગળાની બારી આગળ થતો એક રોગ.

  • 3

    સંકડામણ; મુશ્કેલી.