ગુજરાતી

માં કાકડની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કાકડ1કાંકડ2કાંકડું3

કાકડ1

નપુંસક લિંગ

  • 1

    ચીભડું.

મૂળ

જુઓ કાકડી

ગુજરાતી

માં કાકડની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કાકડ1કાંકડ2કાંકડું3

કાંકડ2

નપુંસક લિંગ

  • 1

    કાકચી; એક વનસ્પતિ.

ગુજરાતી

માં કાકડની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કાકડ1કાંકડ2કાંકડું3

કાંકડું3

નપુંસક લિંગ

  • 1

    એક પક્ષી.