ગુજરાતી

માં કાકરિયુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કાકરિયું1કાંકરિયું2

કાકરિયું1

વિશેષણ

  • 1

    કાંકરાળું.

ગુજરાતી

માં કાકરિયુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કાકરિયું1કાંકરિયું2

કાંકરિયું2

વિશેષણ

  • 1

    કાંકરીવાળું.