કાંકરો કાઢવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાંકરો કાઢવો

  • 1

    પગ કાઢવો; નડતર કાઢવું.