કાંકરો ખૂંચવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાંકરો ખૂંચવો

  • 1

    મનમાં ખૂંચ્યા કરવું.