કાંક્ષિણી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાંક્ષિણી

વિશેષણ

  • 1

    ઇચ્છા કરનારી.

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઇચ્છા કરનારી.