કાંક્ષિણી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાંક્ષિણી

વિશેષણ & સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઇચ્છા કરનારી.