કાકા કહીને ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાકા કહીને

  • 1

    જખ મારીને; માન્યા કહીને.