કાખમાં રાખવું કે લેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાખમાં રાખવું કે લેવું

  • 1

    સત્તા નીચે રાખવું; પક્ષમાં લેવું.