કાખલી કૂટવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાખલી કૂટવી

  • 1

    આનંદમાં આવી જવું.