કાગડાની કોટે કંકોતરી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાગડાની કોટે કંકોતરી

  • 1

    પેટમાં વાત ન રહેવી.