કાગડાની કોટે રતન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાગડાની કોટે રતન

  • 1

    અણઘટતું જોડાણ; અપાત્રને દાન.