કાગડાસાણસી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાગડાસાણસી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ધાતુ ગાળવાની કુલડીને પકડવાની સાણસી.