કાગડા ઊડવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાગડા ઊડવા

  • 1

    ઉજ્જડ ખંખ થવું.

  • 2

    નસંતાન જવું.