કાગડા કકળવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાગડા કકળવા

  • 1

    સત્યનાશ જવું; ખરાબીનાં ચિહ્ન જણાવાં.