કાગને ડોળે રાહ જોવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાગને ડોળે રાહ જોવી

  • 1

    ખૂબ આતુરતાથી રાહ જોવી.