કાગળ નાખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાગળ નાખવો

  • 1

    કાગળ-પત્ર ટપાલમાં રવાના કરવો.