કાગળ લખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાગળ લખવો

  • 1

    ખબર અંતર ટપાલ વગેરે દ્વારા લખી જણાવવાં.