કાગળ લાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાગળ લાવવો

  • 1

    ભલામણ કે ઓળખાણની ચિઠ્ઠી માગવી કે લાવવી.