કાગવાંઝ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાગવાંઝ

વિશેષણ

 • 1

  કાકવંઝા; એક જ વાર ફળનાર વનસ્પતિ.

 • 2

  એવી સ્ત્રી.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  કાકવંઝા; એક જ વાર ફળનાર વનસ્પતિ.

 • 2

  એવી સ્ત્રી.