કાગવાંઝ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાગવાંઝ

વિશેષણ & સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કાકવંઝા; એક જ વાર ફળનાર વનસ્પતિ.

  • 2

    એવી સ્ત્રી.